Parties Festival News Music Life Family History contact  
Parties Festival News Music Life Family History Contact
 
     

Huisregels Supernatural Funk Festival

 

1. Leeftijd

Er geldt geen minimum of maximum leeftijd. Kinderen onder de 12 jaar hebben, mits begeleid door een meerderjarige en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, gratis toegang.

2. Legitimatie

Bezoekers dienen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

3. Gedrag

Bij dronkenschap en / of het onder invloed zijn van drugs en / of het vertonen van afwijkend gedrag wordt de toegang direct ontzegd, of wordt men verwijderd.

4.     Fouilleren

Bij binnenkomst kan men gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang ontzegd. Vuurwerk meenemen is niet toegestaan en wordt ingenomen.

5.     Wapens, gevaarlijke voorwerpen

Het in bezit hebben van wapens, is verboden. Bij constatering van in het bezit zijn hiervan, wordt de toegang ontzegd en wordt de politie direct ingeschakeld.

6.     Drugs

Het gebruik van en of handel in soft- en of harddrugs is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en de politie direct ingeschakeld.

 

 

 

 

7.     Instructies

Men dient te allen tijde de aanwijzingen en / of instructies van de directie / organisatie en / of het barpersoneel en / of het beveiligingspersoneel op te volgen indien men hieraan geen gehoor geeft wordt de toegang ontzegt en / of wordt men van het terrein verwijderd .

8.     Geluidsniveau

Op het Supernatural Funk Festival wordt maximaal 80 db(a) aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor, wellicht, op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op Strand Oog in Al geschiedt derhalve geheel op eigen risico.

9. Ongewenste intimiteiten en racisme

Het vertonen en / of uiten van ongewenste intimiteiten en racistisch gedrag ten opzichte van medegasten en / of medewerkers wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang direct ontzegd en / of wordt men van het terrein verwijderd.

10.  Verlaten terrein

Bezoekers die tijdens het evenement het terrein verlaten, ontvangen een stempel. Alleen op vertoon van deze stempel kunnen bezoekers het terrein weer op.

11. Flyer / Folders

Het verspreiden van folders en / of flyers op het terrein en / of in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie van het Supernatural Funk Festival.

12. Eten  / Drinken

Het is niet toegestaan om eten en drinken naar het festivalterrein  mee te nemen.

13. Restitutie

Er vind geen restitutie plaats van eenmaal gekochte tickets.


     
     

Latest News

No item found.